مجتمع آموزشی وپرورشی پیامبر اعظم(ص)

** مدرسه قطعه ای از بهشت است که خدا به زمین بخشیده است و معلم پارچه ای است با تار محبت و پود علم **

برنامه سالانه مجتمع آموزشی و پرورشی پیامبراعظم (ص)

بسمه تعالي

برنامه سالانه مجتمع آموزشی و پرورشی پیامبر اعظم (ص )

درسال تحصيلي۹۰-۸۹

مقدمه :

آنان كه دورانديش‌تر و فردانگرترندو در پايان سال تحصيلي به آغاز مي‌انديشند .

سپاس خدایی را که در آفرینش خلقت بی شریک است و در علو و عظمتش بی شبیه.

درود بر محضر رهبر عزیزمان که با ندایش قد قامت عشق را بر تارک مدارس برافراشته . خدای را شاکریم که لطف بی شمارش را نصیبمان نمود تا در سایه عنایتش بتوانیم در خدمت نظام مقدس جمهوری اسلامی و نوجوانان و جوانان دیارمان بر آئیم  و از تلاش خسته نشده و از کمبودها دچار رکود و کسالت نشویم . با امید به آنکه امسال را پربارتر از سال گذشته در پیش داشته باشیم .

اطلاعات مربوط به مجتمع:

نام مجتمع : پیامبر اعظم (ص)

کد آموزشگاه :

تعداد کلاس های درس : ۲۱ کلاس

تعداد نیروهای آموزشی : ۳۷ نفر

آدرس پستی : بخش سرباز- روستای کجدر- دبستان نظامی گنجوی کجدر

کد پستی : ۹۹۳۱۱۹۳۴۸۵

تلفن : ۰۵۴۸۴۶۲۸۲۱۴

آدرس وبلاگ : www.kajdar1389.blogfa.com

اهداف

 

اهداف آموزشي:

 

۱- كنترل وضعيت درسي و انضباطي دانش‌آموزان به طور مستمر و انتقال به والدين به صورت ماهانه .

۲- برگزاري امتحانات ماهانه توسط دبيران .

۳- شناسائي دانش آموزان کوشا براساس نتايج امتحانات ونمرات بدست آمده وتشويق ومعرفي آنان .

۴-تشويق مستمر ومداوم براساس تلاش دانش آموزان .

۵-فعال نمودن جلسات شوراي معلمان .

۶- تشويق همکاران درجهت استفاده از وسائل کمک آموزشي موجود در آموزشگاه واستفاده از روش هاي نوين تدريس .

۷- بررسي مشكلات تحصيلي و رفتاري دانش‌آموزان و رائه راه‌حل .

۸- برگزاري جلسات ارتباط اولياء و دبيران قبل از امتحانات نوبت اول و دوم به صورت مجمع عمومي .

۹- شناسائي  دانش آموزان مشکل دار از لحاظ وضعيت تحصيلي وتلاش درجهت رفع مشکل آنان .

۱۰-تشكيل جلسات مشاوره گروهي با دانش‌آموزان و ارائه روش‌هاي صحيح مطالعه و برنامه‌ريزي .

۱۱-برگزاري جشنواره دانش‌آموزان ممتاز در بهمن‌ماه و جشن پايان تحصيلي در پايان

 

                                             اهداف پرورشي ، ورزشي ، بهداشتي                                

 

۱- برگزاري مسابقات پرورشي و اهداي جوايز به برندگان به مناسبت‌هاي خاص

۲- برنامه‌ريزي جهت اردوهاي تفريحي زيارتي و بازديدهاي علمي با شعار هر دانش آموزحداقل يک اردو

۳- برنامه نماز جماعت در کلیه مدارس و دعا و... به مناسبت هاي گوناگون

۴-برنامه‌ريزي جهت شرکت فعال داشن‌آموزان زيرمربيان محترم پرورشي جهت شرکت درمسابقات فرهنگي هنري وپرسش مهر

۵- مراقبت‌هاي بهداشتي و معاينات فردي دانش‌آموزان و تشكيل پرونده‌هاي بهداشتي با حضور مربي و پزشك

۶- تلاش درجهت تقويت ابعاد معنوي ،مذهبي و اعتقادي دانش آموزان

۷- تشويق وترغيب دانش آموزان جهت فعاليت دربرنامه هاي پرورشي آموزشگاه

۸- برگزاري مسابقات ورزشي داخلي دربين دانش آموزان وبرنامه ريزي جهت تشويق آنان

۹- شرکت درمسابقات ورزشي منطقه وتلاش جهت هرچه بهتر نتيجه گرفتن آنان

۱۰- تهيه لوازمات مورد نياز دروس پرورشي وتربيت بدني درحد بودجه آموزشگاه

  ------------------------------------------------------------------------------

 عناوين برنامه هاي حوزه پرورشي و تربيت بدنی مجتمع

ملاحظات

زمان اجرا

مسئول اجرا در آموزشگاه

مجري برنامه

اهداف كلي

فعاليت هاي پيشنهادي

عناوين كلي برنامه

رديف

متوسطه

راهنمايي

ابتدايي

 

 

 

*

*

*

كيفيت بخشي به تدريس – مهارت آموزي

- ارائه الگوهاي برتر تدريس

- ارائه روش تدريس فعال

- طرح كرامت ابتدايي

- ارائه خلاقيت ها

درس پرورشي و تربيت بدني و مشاوره

۱

 

 

 

*

*

*

                    انس با قرآن

                    - توسعه و تقويت معرفت قرآني

- فعاليت هاي قرآني

- درسهايي از قرآن

 

توسعه فرهنگ قرآن و عترت

۲

 

 

 

*

*

*

- تربيت اخلاقي

- تربيت معنوي

- ارائه راهكارهاي عملي براي تربيت اسلامي(‌فردي و اجتماعي )

توسعه اخلاق و معنويت

۳

 

 

 

*

*

*

ايجاد بصيرت و مصونيت

- آموزش صحيح استفاده از تكنولو‍ژي

- افزايش دانش و بينش صحيح

- پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي

مقابله با تهاجم فرهنگي

۴

 

 

 

*

*

*

- انس با نماز

- ايجاد شناخت و معرفت شناسي نماز

- توسعه بندگي و عبوديت

-ايجاد تزكيه و تهذيب

- آموزش و صحيح خواني نماز

- برگزاري نماز جماعت و كيفيت بخشي

- جشن عبادت

توسعه فرهنگ نمازدر مدارس

۵

 

 

 

*

*

 

رشد سياسي و فرهنگي اجتماعي

- ايجاد انگيزه جهت شركت دانش اموزان در نماز جمعه

- تربيت سياسي اجتماعي

شركت در نماز جمعه

۶

 

 

 

 

*

*

ايجاد ، ترويج و تقويت رفتار اسلامي

- امر به معروف و نهي از منكر

- حجاب و عفاف

ترويج احكام عملي اسلامي

۷

 

 

 

*

*

 

تربيت ديني

- حضور مستمر در فعاليت هاي مسجد

- تعليم شعائر اسلامي

پيوند مدرسه با مسجد

۸

 

 

 

*

*

 

تقويت روحيه پژوهش ،تحقيق و مطالعه

- پژوهش

- فراخواني مقاله

- كتابخواني

توسعه فرهنگ تحقق ، پژوهش ، نوآوري و مطالعه

۹

 

 

 

*

*

*

  پاسداشت فرهنگي ديني و ملي و انقلابي و بزرگداشت مناسبت ها و ايام ا...

- مذهبي

- ملي

- انقلابي

- نامگذاري سال

مناسبت ها و هفته ها

۱۰

 

عناوين برنامه هاي حوزه پرورشي و تربيت بدنی مجتمع

ملاحظات

زمان اجرا

مسئول اجرا در آموزشگاه

مجري برنامه

اهداف كلي

فعاليت هاي پيشنهادي

عناوين كلي برنامه

رديف

متوسطه

راهنمايي

ابتدايي

 

 

 

*

*

*

                - رويكرد توسعه بصيرت

  - ايجاد نگرش و رفتار مطلوب

          

- قرآن و معارف اسلامي

- فرهنگي و هنري

- مشاوره

- تربيت بدني

- سلامت

همايش هاوجشنواره ها

۱۱

 

 

 

*

*

*

- توسعه عملي ، فرهنگي

- تقويت خودباوري

- قرآن و عترت و نماز

- حجاب و عفاف

- فرهنگي و ورزشي

- سلامت و تندرستس

- هنرهاي دستهي و تجسمي

- دست ساخته هاي دانش اموزي

- كتاب

نمايشگاه ها

۱۲

 

 

 

*

*

*

- احساس مسئوليت همگاني

- تاثيرگذاري مطلوب تربيتي

- استفاده از توانمنديهاي همه كاركنان

- تقسيم كار و مسئوليت

- توسعه كمي و كيفي فعاليت ها

تعميم فعاليت هاي پرورشي به كاركنان

۱۳

 

 

 

*

*

*

  - ارتقاي سطح بينش و اگاهي

         - شناسايي ، رشد و پرورش استعداد ها

         - رسيدن به اهداف تربيتي

- قرآن،انشاء ،نماز،احكام،اذان فرهنگي و هنري

- مشاوره

- تربيت بدني

- سلامت

- سرود همگاني

مسابقات دانش آموزي

۱۴

 

 

 

*

*

*

اثر بخشي مراسم آغازين

- ادارهمراسم آغازين به وسيله دانش اموزان

- كيفيت بخشي برنامه صبحگاهي

مراسم آغازين مدرسه

۱۵

 

 

 

*

*

*

- توسعه خلاقيت

- ايجاد روحيه نشاط و همكاري

اجراي نقاشي و سرود گروهي

نقاشي و سروده همگاني

۱۶

 

 

 

*

*

*

   - توسعه ورزش همگاني

   - ارتقاء سطح سلامت

- نرمش و ورزش صبحگاهي

- پياده روي

- كوه پيمايي

- بازيهاي محلي

ورزش همگاني

۱۷

 

 

 

*

*

*

تصميم سازي و تصميم گيري و مشاركت در امور

- شوراي مدرسه

- شوراي دانش آموزي

- شوراي ورزش

- شوراي بهداشت

- شوراي اقامه نماز

شوراي امر به معروف و نهي از منكر

فعال سازي شوراها

۱۸

 

عناوين برنامه هاي حوزه پرورشي و تربيت بدنی مجتمع

ملاحظات

زمان اجرا

مسئول اجرا در آموزشگاه

مجري برنامه

اهداف كلي

فعاليت هاي پيشنهادي

عناوين كلي برنامه

رديف

متوسطه

راهنمايي

ابتدايي

 

 

 

*

*

*

تقويت خود باوري

اداره يك روز مدرسه توسط دانش اموزان

طرح يك روز براي فردا

۱۹

 

 

 

*

*

*

                    - مشاركت جويي

                    - جامعه پذيري

                    - ارتقاء و ارزيابي

- شوراي دانش آموزي

- انجمن اسلامي

- بسيج دانش اموزي

- هلال احمر

- پيشتازان

- فرزانگان

- بهداشت ياران

فعال سازي تشكل هاي دانش اموزي

۲۰

 

 

 

*

*

*

- ايجاد روحيه تعامل و همدلي

- ايجاد روحيه نشاط

- ايجاد نگرش مذهبي

- تجربه اندوزي

 - اردوهاي زيارتي

- اردوهاي سياحتي

- راهيان نور

- بازديدها

اردوها و بازديدها

۲۱

 

 

 

*

*

*

توسعه سلامت

- آموزش بهداشت

- نظارت بر بهداشت محيط

- نظارت بر بهداشت مواد غذايي و شير

- مناسبت هاي بهداشتي

- معاينه دانش اموزان

توسعه بهداشت در مدارس

۲۲

 

 

 

*

*

*

توسعه سلامت

- آموزش

- واكسيناسيون

- بيماريابي و ارجاع

پيشگيري از بيماريها

۲۳

 

 

 

*

*

*

توسعه سلامت

- شناسايي آسيب ها

- آموزش و پيشگيري

پيشگيري از آسيب هاي رواني و اجتماعي

۲۴

 

 

 

*

*

 

ارتقاء بهداشت رواني

ارائه خدمات راهنمايي و مشاوره

توسعه خدمات راهنمايي و مشاوره تربيتي، تحصيليو شغلي

۲۵

 

 

 

*

*

 

توسعه مدرسه زندگي

تقويت مدارس الگو و با نشاط

آموزش مهارت هاي زندگي

مدرسه زندگي

۲۶

 

 

 

*

*

*

- مشاركت پذيزي

- مسئوليت پذيري

- ارتقاء سلامت

- ايجاد تعاوني در آموزشگاه

- نظارت بر فعاليت و بهداشت بوفه

- احداث و بهسازي بوفه

 

ساماندهي تعاوني آموزشگاهي و بوفه ها

۲۷

 

 

 

*

*

*

پيشرفت تحصيلي و تربيتي

ارائه خدمات آموزش ،تربيتي و مشاوره اي و ... به دانش اموزان و خانواده ها

 

 

تكريم ايتام و دانش اموزان لازم التوجه مدرسه

۲۸

 

 

 

*

*

*

- زيباسازي و ايجاد نشاط

- افزايش بهره وري

- تهيه و تامين تجهيزات استاندارد

- آماده سازي

- رنگ آميزي

 

 

 

تجهيزات و وسايل پرورشي ، تربيت بدني و بهداشت و مشاوره

۲۹

 

 

 

*

*

*

استفاده بهينه از بودجه

- جذب مساعدت ها

- حسن هزينه كرد

- اختصاص سرانه پرورشي و تربيت بدني

ساماندهي و بهبود امور مالي

 

 

 

۳۰

 ---------------------------------------------------------

جدول زمان بندي فعاليت هاي جاري مجتمع

ماه

هفته

رئوس برنامه های مورد نظر

ملاحظات

مهرماه

اول

بازگشائي آموزشگاه ابلاغ برنامه هفتگي به دانش اموزان کلاس بندي رفع مشکلات

 

دوم

تهيه برنامه شوراي معلمان فراهم نمودن برگزاري انتخابات انجمن آشنائي بيشتر با دانش آموزان برنامه ريزي جهت نماز جماعت وبرگزاري صبحگاه و...

 

سوم

بررسي پرونده تحصيلي دانش آموزان تهيه ليست نهائي کلاس ها وتنظيم دفاتر کلاسي رسيدگي بيشتر به وضعيت آموزش جلسه انجمن

 

چهارم

برگزاري مجمع عمومي انجمن وبرگزاري انتخابات

 

آبان ماه

اول

گرفتن نمرات مهر ماه از معلمان وابلاغ به اوليا رسيدگي به درخواست پرونده ها از ساير آموزشگا ها جلسه شورای مدرسه

 

دوم

رسيدگي بيشتر به وضعيت تحصيلي دانش آموزان - بررسی نواقص پرونده ها -جلسه انجمن برگزاری جشن روز نوجوان وروز مبارزه با استکبار جهانی

 

سوم

   جلسه شواری دانش آموزی -جلسه انجمن

 

چهارم

مراسم روز کتاب وکتابخوانی  - شورای معلمان- ارسال پرونده های درخواستی وثبت نام مسابقات فرهنگی هنری- برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی مرحله اول

 

آذرماه

اول

ثبت نام مسابقات ورزشی تنظیم کارنامه های ماهانه شورای مدرسه

 

دوم

جلسه انجمن شورای دانش آموزی بزرگداشت هفته بسیج- برگزاری جشن تکلیف دانش آموزان پایه سوم ابتدایی ، برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی مرحله دوم 

 

سوم

جلسه شورای معلمان مسابقات ورزشی بین کلاسی بررسی نمرات ماهانه

 

چهارم

  برگزاری امتحانات آمادگی نوبت اول

 

دي ماه

اول

جلسه شورای معلمان- برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی مرحله سوم

 

دوم

جلسه  شورای معلمان- برنامه ریزی امتحانات نوبت اول

 

سوم

جلسه شورای معلمان ،  امتحانات نوبت اول، شورای مدرسه

 

چهارم

جلسه اعضا انجمن تشکیل ستاد جشن های دهه فجر 

 

بهمن ماه

اول

بررسی نمرات نوبت اول تنظیم کارنامه های نوبت اول

 

دوم

برگزاری جشن های دهه فجر بررسی نمرات نوبت اول

 

سوم

 ادامه جشن های دهه فجر،جلسه شورای معلمان -  شورای مدرسه - شناسائی دانش آموزان ضعیف 

 

چهارم

تشویق دانش آموزان برتر نوبت اول،جلسه اعضا انجمن - برنامه ریزی کلاس های تقویتی برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی مرحله چهارم

 

اسفندماه

اول

جلسه شورای معلمان جلسه اعضا انجمن شروع کلاس های تقویتی رفع مشکلات دانش آموزان ضعیف

 

دوم

شورای مدرسه ، شورای دانش آموزی وپیگیری مشکلات ومصوبات آنان

 

سوم

شناسائی دانش آموزان بی بضاعت وبرنامه ریزی جهت کمک به آنان-جلسه شورای معلمان- جلسه اعضا انجمن

 

چهارم

برگزاری جشن شروع سال جدید-  برنامه ریزی جهت استفاده دانش آموزان از تعطیلات نوروزی - کمک به دانش آموزان بی بضاعت برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی مرحله پنجم

 

فروردين

سوم

شروع سال جدید- تنظیم برنامه مطالعه برای دانش آموزان

 

چهارم

جلسه شورای مدرسه وشورای دانش آموزی

 

ارديبهشت ماه

اول

برنامه ریزی جهت اردوهای دانش آموزی جلسه اعضا انجمن  - برنامه ریزی جهت شناسائی وبررسی وضعیت تحصیلی دانش آموزان

 

دوم

کلاس آموزش خانواده ، برگزاری مقام معلم  جلسه شورای دبیران جلسه شورای دانش آموزی

 

سوم

برگزاری امتحانات آمادگی برای نوبت دوم

 

چهارم

برنامه ریزی جهت امتحانات خرداد ماه - تنظیم ابلاغ مراقبت همکاران  - شورای مدرسه

 

خردادماه

اول

برگزاری امتحانات نوبت دوم

 

دوم

برگزاری امتحانات نوبت دوم

 

سوم

برگزاری امتحانات نوبت دوم- تنظیم کارنامه های دانش آموزان 

 

چهارم

اعلام نتیجه رسیدگی به اعتراضات معرفی دانش آموزان به کلاس های تقویتی-اوقات فراغت

 

تير

 

کلاس های جبرانی وثبت نام یا معرفی آنان به کلاس ها 

 

مرداد

 

برنامه ریزی جهت ثبت نام دانش آموزان  رسیدگی به رفع نواقص ومشکلات آموزشگاه

 

شهريور

 

امتحانات شهریور ماه تنظیم برنامه سالانه سال تحصیلی جدید تکمیل فرم ارزشیابی همکاران برنامه ریزی جهت شروع سال تحصیلی جدید .و......

 

 -----------------------------------------------------------------------

اهم فعالیت های انجام شده مجتمع آموزشی و پرورشی پیامبر اعظم (ص)  در دوماه مهر و آبان

1. برگزاری جشن شکوفه ها .

2. انجام مراسم بازگشایی و استقبال از دانش آموزان.

3. سازماندهی کلاسها و دانش آموزان .

4. تهیه و تنظیم برنامه هفتگی و ارائه آن بصورت کتبی در هفته اول مهر به دانش آموزان با همکاری معاونین آموزشگاه ها .

5. تشکیل شورای مالی جدید و انتخاب اعضاء و معرفی به اداره .

6. تهیه و تدوین تقویم زمانبندی برنامه ی سالانه که شامل پیش بینی فعّالیّت های آموزشی و تاریخ انجام آنها و نیز جداول زمانبندی جلسات شورای آموزگاران ، شورای مدرسه، انجمن اولیاء و مربیان و شورای مالی وشورای بهداشت .

7. راه اندازی وبلاگ آموزشگاه و فعّال سازی آن و استفاده دانش آموزان و اولیاء آنان و به روز کردن مطالب وبلاگ .

8. برگزاری جلسه با معاونین ، آموزگاران و دبیران مدارس تحت پوشش و توجیه مسایل آموزشی و پرورشی مدارس.

9. فعَال بودن کتابخانه عمومی آموزشگاه ها تا حد امکان  وعضویت ازدانش آموزان دراین کتابخانه .

10. برگزاری مرتّب ومنظم مراسم صبحگاهی ومراسم آغازین با مشارکت دانش آموزان پایه های مختلف شامل: تلاوت قرآن ، دعا ، پیام قرآنی ،مقاله ،سئوال ، قصه ، نرمش صبحگاهی .

11. مشاهده و بررسی  پرونده های تحصیلی دانش آموزان واعلام بعضی ازنواقصات موجود به معاونین مدارس به منظور رفع آن ها.

12. بازدید از کلیه کلاسها و مورد ارزشیابی قرار دادن دانش آموزان و نیز تذکرات لازم به آموزگاران مربوطه جهت ارتقاء و بهبود و کیفیت آموزشی و ارائه رهنمودهای لازم .

 13. همکاری درتهیه وخرید تجهیزات مورد نیاز مدارس تحت پوشش .

14. تشکیل شورای دانش آموزی کاندیداتوری دانش آموزان وبرگزاری انتخابات درروز مقرّر (تهیه صندوق انتخابات وتزئین آن به پرچم مقدس جمهوری اسلامی)واعلام برنامه برگزاری جلسات به اعضای شورای دانش آموزی .

15. تشکیل کمیته های صبحگاه ، نمازجماعت ، انتظامات،بهداشت، مسابقات وکتابخانه وانجام وظایف خودبه نحواحسن.

16. برگزاری انتخابات انجمن اولیاء ومربیان باحضور اولیا .

17. کنترل وضعیت بهداشتی آموزشگاه ها وتهیه تراکت ،بروشور ،پوستر باموضوعات بهداشتی وتجهیزجعبه کمک های اولیه.

18. برقراری ارتباط مداوم ومستمرمربیان وآموزگاران بااولیاء دانش آموزان ودعوت کتبی ازاولیاء جهت شرکت درجلسات وبرنامه ریزی این جلسات.

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه هشتم دی ۱۳۸۹ساعت 8:44  توسط مدیر  |